Skogfinsk museum

Vårt konkurranseutkast til nytt Skogfinsk museum i samarbeid med Sparch Arkitekter i Athen har vunnet 2 priser i den årlige konkurransen som utlyses av det greske arkitektur tidsskriftet Domes. Museet vant prisen for beste prosjekt og vi fikk også en pris for beste deltagende arkitekt.

Prosjektet ble opprinnelig tegnet i 2017 som forslag til nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum i Svullrya, Grue Finnskog. I tillegg til utstillingsarealer rommer museet auditorium, bibliotek, museumsbutikk og kafe, totalt 1700 m2.