Æres den som æres bør

Meinich Arkitekter er 50 år, og vi har gjort stas på Lill Meinich som grunnla firmaet i 1971. “Firmaets æresmedalje” ble overrekt av Kristian Fodstad, kontorets daglig leder fra 2010-20.