Rykkin Senter

Rykkinn Senter er et typisk nærsenter med godt besøk av lokalbefolkningen. Dette er et sted hvor folk tilbringer tid, og her samles unge og eldre, på både dag- og kveldstid.

I utformingen har vi lagt vekt på å fremheve senterets beliggenhet og å fremheve naturlige materialer, for å gi en intimitet som ofte mangler i kjøpesentre. Dagslys fikk spille en vesentlig rolle for å skape et hyggelig og inviterende senter.

Sammen med Meinich Arkitekter har vi utviklet en kommersiell løsning for tilbygg, påbygg og generell ombygging av hele senteret. Vi har utarbeidet konseptforslag og designet alle fellesarealer, samt kaféareal, og fulgt prosjektet fra begynnelse til slutt.

Tiltakshaver: Norgesgruppen Eiendom AS
Adresse: Munins vei 1, Rykkinn
Størrelse: ca. 12.000 m²
Ferdig: 2014

Foto: Finn Ståle Felberg