Menighetshuset

Høvik Menighetshus er et bygg med særpreget takkonstruksjon og materialbruk. Bygget ble opprinnelig tegnet av Thomas Willoch og sto ferdig i 1977.

Vårt fokus lå på å skape gode, funksjonelle arbeidsplasser, tilpasset moderne arbeidsmetoder de ansatte. Farge- og materialpalett ble basert på opprinnelig bygningsmasse og fremhever den opprinnelige arkitekturen. Originale elementer som stoler, dører og håndtak, har blitt pusset til liv igjen og gjenbrukt. Dette sikret et helhetlig estetisk uttrykk i lokalene på en bærekraftig måte.

Foto: Finn Ståle Felberg