Dermanor

‘Passion for beauty’

Hovedkontoret til Dermanor på Billingstad har fått en klar ‘WOW’- effekt, og lokalene som benyttes som kontor- og kurslokaler kan beskrives som feminine, chice og moderne.

Tiltakshaver: Dermanor og Lilleberg Eiendom
Adresse: Billingstadsletta 19
Størrelse: 990 m²
Ferdig: 2018

Foto: Finn Ståle Felberg