Styrerom

Dette styrerommet for en større bedrift på Østlandet fikk ny glød og bedret akustikk, ved hjelp av ny soneinndeling og omhyggelig material- og fargebruk.

Foto: Finn Ståle Felberg