Møller Bil Jessheim

Møller Bils nye bygg på Jessheim er et bilanlegget utenom det vanlige, her ble det tradisjonelle utfordret og resultatet ble storslåtte rom for fremtidens biler og mennesker.

I dette prosjektet er er det valgt bærekraftige løsninger helt fra start, bygget er oppført i trekonstruksjoner og det er BREEAM sertifisert.

Bygget på 14000 m² rommer salgshaller for Audi, Volkswagen og Skoda, bruktbilavdeling, dekkhotel samt service-, skade- og lakkverksted.

Hjertet i bygget er det flotte atriumet som rommer felles kontorarbeidsplasser og fungerer som en gjennomfartsåre for de ulike funksjonene i anlegget. Dette rommet har fått en materialitet og estetikk som understreker byggets karakter og som synliggjør dets bærekraftige verdier.


Les mer om prosjektet hos Meinich Arkitekter

Foto: Ruben Ratkusic